• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

Obecné pokyny k vyšetření

K vyšetření hrazenému ze zdravotního pojištění je nutno předložit:

  • Žádanku odesílajícího lékaře, která musí obsahovat rozsah požadovaného vyšetření, uvedení odbornosti lékaře a otisk razítka lékaře s uvedením IČZ. Odesílající lékař musí být smluvním lékařem zdravotní pojišťovny pacienta.
  • Průkazku zdravotní pojišťovny (nebo jiný doklad o smluvním pojištění u ZP)
  • Doklad o zvolené kompetentní zdravotní pojišťovně u pacientů EÚ a zemí EHP

Naše zařízení nevybírá žádné vstupní ani jiné poplatky za služby hrazené zdravotním pojišťovnou, platí to i pro nově zaváděné regulační poplatky za vyšetření u praktických lékařů pro dospělé, děti a odborných lékařů.

Specifikace provozu ultrazvukového pracoviště

Naší snahou je dodržet čas objednání k ultrazvukovému vyšetření, vzhledem ke specifikům lékařské práce je však nutno chápat tento čas jen jako přibližný (v možné toleranci do 1 hodiny, obvykle však do 30 minut). Časový posun může být způsoben předchozím zařazením akutního a neodkladného vyšetření, mimořádně náročného předchozího vyšetření, apod.

Přes snahu umožnit pacientům UZ vyšetření co nejdříve, není toto u neakutních a předem nekonzultovaných případů s vyžadujícím lékařem možné již při první návštěvě UZ ordinace. Je proto výhodné se předem k vyšetření objednat, zamezíte tím zbytečným časovým ztrátám.

Děkujeme za pochopení.