• Slide image one
 • Slide image two
 • Slide image three

Rentgenové pracoviště 2. + zubní RTG

Pozor: obě  pracoviště jsou umístěna v přízemí budovy Polikliniky 2, Palackého 165, Chrudim 3 (budova      tzv. "Staré nemocnice" vedle České pojišťovny)

 

Ordinace:

Přízemí Polikliniky 2 "Stará nemocnice" ( vedle budovy České pojišťovny )

Telefon:

+420 469 638 901, +420 702 003 986, +420 469 638 938

Ordinační doba:

Pondělí:

7:00 - 15:00

Úterý:

7:00 - 15:00

Středa:

7:00 - 15:00

Čtvrtek:

7:00 - 15:00

Pátek:

7:00 - 14:00
 Polední přestávka denně : 11:15 - 11:45
                                   

Skiagrafické RTG pracoviště 2.

Vyšetření jsou prováděna na skiagrafickém rtg přístroji MP 15.V květnu 2014 byla provedena CR digitalizace systémem AGFA 30 X s možností přímého vstupu do rtg databáze přes VPN síť SE web client.

Obě rtg pracoviště ( Poliklinika 1 a Poliklinika 2 ) jsou součástí komplexní datové sítě s centrálním řídícím sserverem a centrální databází s datovým úložištěm včetně zálohy NAS.

Rozsah poskytovaných vyšetření

 • Rtg vyšetření kostí a kloubů pro potřeby chirurgické ambulance
 • Rtg vyšetření nitrohrudních orgánů (plíce, srdce)
 • Podle požadavku indikujících lékařů ev. další skiagrafická vyšetření v rozsahu schváleného pasportu výkonů

Přípravy pacientů

 

Ortopantomografické pracoviště (OPG) - zubní RTG.

Vyšetření jsou prováděna rtg přístrojem Orthopantomograf OC 200 D  s přímou digitalizací ( Instrumentarium Dental, Finsko)

 

Rozsah poskytovaných vyšetření

 • Standardní panoramatický program dospělých pacientů
 • Dětský panoramatický program
 • Orthogonální program
 • Ortho Zone projekce
 • Wide Arch - snímek širším polem
 • Maxilární paranasální sinusy
 • TMK - modifikace v základních projekcích, zavřená + otevřená ústa
 • BW - Bite wing projekce
 • Kefalogram v laterální projekci (telerentgenogram) - 2 modifikace
 • Kefalogram v AP/PA nebo submentovertikální projekci
 • Rtg ruky pro hodnocení kostního věku

Možnosti exportu rtg snímků :

 • Odeslání mailem ve formátu jpg
 • Vypálení na CD nosič ve dvou variantách podle volby lékaře - s prohlížecím programem CVLite ve formátu png nebo jen rtg snímku ve formátu jpg  ( poplatek za CD s rtg snímkem ve výši 20 Kč hradí pacient přímo na rtg pracovišti ).  
 • Tisk na semitransparentní folii Tetenal jako náhrada klasického rtg snímku na vyžádání ( poplatek za nákladný tisk ve výši 70,- Kč hradí pacient formou spoluúčasti přímo v zubní ordinaci ) 

Přípravy pacientů

Žádanka, odkazy