• Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

Informace

Základní údaje o zařízení

Poliklinika Chrudim byla uvedena do provozu v roce 1980. V součastnosti je provozovatelem polikliniky společnost Sdružení lékařů polikliniky I., s. r. o. 

Obchodní firma: Sdružení lékařů polikliniky I., s.r.o.
Sídlo firmy: Chrudim III, Palackého 191 a 211
Předmět podnikání: Provozování nestátního zdravotnického zařízení
Ambulantní protialkoholní a protitoxikomanická péče

 

 

Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou
ze dne 11.10.1995 podle zák. č. 513/91 Sb.
Spisová značka: C 8781 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo (IČO): 648 25 191
Den zápisu: 07. listopadu 1995

 

Regulační poplatky byly mimo poplatků za vyšetření v pohotovostních službách    s účinností od 1. 1. 2015  příslušným zákonem  Z R U Š E N Y.